Gratis spill for skoler og bedrifter

Koronapandemien har ført til mer isolasjon, mindre aktivitet og påfølgende dårligere psykisk helse blant barn, unge og voksne. Vi ønsker nå å utfordre den stillesittende hverdagen ved hjelp av mobilen.

Uteskole er godt for helsen

Det er ikke ungdommens skyld at de er i for lite i aktivitet akkurat nå. Store deler av skolehverdagen foregår foran skjerm, med mindre grad av kontakt med andre, og den helsegevinsten vi vet at barn får av å være ute i aktivitet, utfordres.

Ifølge Folkehelseinstituttet oppfyller kun halvparten av barn og unge under 15 år helsemyndighetenes anbefaling til fysisk aktivitet. Samtidig har retningslinjene for smittevern gjort det utfordrende å gjennomføre skoletimene som tidligere og tilrettelegge for fysisk aktivitet gjennom skolehverdagen.

I Wittario appen har vi gjort det mulig å kombinere både fysisk aktivitet og underholdende og effektiv læring. Ved hjelp av AR-teknologi kombinerer Wittario utendørs bevegelse, samhandling og oppgaveløsning. 

Utendørs aktivitet

Korona har tvunget oss til å tenke utenfor boksen og finne andre måter å gjøre vante ting på. Spillteknologi trenger ikke være ensbetydende med inneaktivitet. Vi mener det er fullt mulig å kombinere god undervisning, spillteknologi og fysisk aktivitet.

Vi Wittario oppfordrer også arbeidslivet til å legge til rette for at ansatte på hjemmekontor får en tur ut i løpet av dagen. Dette kan begrense sosial isolasjon og være et viktig grep for å bedre den psykiske helsen. Vi er overbevist om at resultatet blir mindre sykefravær, økt engasjement og mer produktive og fornøyde medarbeidere.

Store Selskaper som Storebrand og Caverion bruker allerede Wittario til engasjerende spillopplevelser i forbindelse med ledertrening med skreddersydde spill på vår plattform.

‍Det er nå også mulig å finne et utvalg av ferdige spill direkte fra Wittario app. Trykk på «Try a game» før du har logget deg inn i app for å se dette utvalget. Disse spillene er også tilgjengelig fra får webside.

Gratis spill

For å motvirke de negative effektene av koronatiltak og utfordre den stillesittende hverdagen har vi utviklet en del mobile læringsspill som vi nå tilbyr gratis. 

For ansatte på hjemmekontoret gir vi nå gratis tilgang til disse spillene:

  • Hvordan lede og motivere ansatte på hjemmekontoret?
  • Hvordan kan du som ansatt jobbe effektivt hjemmefra?
  • Hvordan gjennomføre et "Walk and talk" medarbeiderintervju på hjemmekontoret?


For lærere og elever gir vi nå gratis tilgang til disse spillene:

  • Hvordan kan du som lærer introdusere digital utendørsskole for elevene dine?
  • God smittevern på skolen.
  • Hvordan gjøre lekser utendørs. 

Last gjerne ned Wittario-appen fra Appstore eller Google Play, og skriv inn en spillkode som er tilgjengelig på denne siden!

Deretter er det bare å begynne å gå i vilkårlig retning. Oppgavene dukker opp på mobilen etter at man har gått en distanse som er forhåndsbestemt i hvert enkelt spill. Vi har laget en «moderne form for skritteller» som aktiviseres ved hjelp av en GPS som er innebygd i alle typer smart telefoner.

Det er ikke behov for noen forhåndsdefinerte ruter som f.eks. Stolpejakten bruker. Hver enkelt spiller starter å gå akkurat der en ønsker, om det er utenfor egen bolig eller i et turområde.

‍Det er nå også mulig å finne et utvalg av ferdige spill direkte fra Wittario app. Trykk på «Try a game» før du har logget deg inn i app for å se dette utvalget. Disse spillene er også tilgjengelig fra får webside.

Ta kontakt hvis du ønsker mer informasjon:

Flere artikler

Se alle artikler ›